admin
เปิดใช้งาน Chem-UBU Blogs และคู่มือการเขียนบล็อก
2011.07.21 20:58:06

สวัสดีชาวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ทุกคน ตอนนี้เรามีบล็อกสำหรับแลกเปลี่ยนข่าวสารกันแล้วนะครับ ยังไงก็ช่วยเข้ามาอัพเดทข้อมูลให้เพื่อนคนอื่นๆ ได้ทราบบ้างนะ ใครมีข่าวประชาสัมพันธ์ก็เชิญได้ตามสบายครับ

เราสามารถแก้ไข profile ส่วนตัวได้ โดย login เข้าไปที่่ www.chem.sci.ubu.ac.th จากนั้นเลือกเมนู Chem UBU Blogs แล้วเลือก your profile layout ก็จะสามารถแก้ไขรายละเอียดหรือใสรูปตามชอบนะครับ

ที่สำคัญ ตอนนี้ระบบ activation ทาง email ยังไม่สมบูรณ์ ถ้าใครสมัครแล้วก็ช่วยเมล์บอกมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ด้วยนะครับ ผมจะได้เปิดให้ใช้งานได้ต่อไปครับ

ดาวน์โหลด คู่มือการเขียนบล็อกใน IDoBlog
Tags:


 

AnnaMaria
1999.11.29 17:00:00

rental mobil jakarta Nice article, it's very important information. I will bookmark to my blog for next reference.
Reply
 
AnnaMaria
1999.11.29 17:00:00

rental mobil jakarta Nice article, it's very important information. I will bookmark to my blog for next reference.
Reply
 
AnnaMaria
1999.11.29 17:00:00

rental mobil jakarta Nice article, it's very important information. I will bookmark to my blog for next reference.
Reply
 
admin
2011.07.25 06:28:31

ยินดีต้อนรับอาจารย์อ้อมและอาจารย์ชาญครับ สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ
Reply
 
chotegem
2011.09.15 07:40:49

ลอง login หลายครั้ง แต่เข้าไม่ได้ ศศ.ช่วยดูให้นิดนึง
ขอบคณมาก
โชติ
Reply
 
dennissey
2012.07.22 05:47:48

this is a good project though Mommy Makeover
Reply
 
Martinilouisse
2012.08.01 20:09:58

This is really a great blog to read, would it be fine to be a reference for my self-pub company like authorhouse
Reply
 
Mens work bag
2012.08.25 09:17:15

Valuable thoughts and advices for Wedding Dresses. I read your topic with great interest. They say they’ve been taxed and regulated to death for decades, and they have no choice but to do what they can to claw their way back into profitability. Ladies' bagsMens bags
Reply
 
Reply
 
SlimQuick
2015.04.27 15:44:27

I believe that you recognize how to construct people pay attention to what you have to pronounce, particularly with a concern that’s so vital. I am pleased to suggest this blog. SlimQuick
Reply
 
Forskolin
2015.05.10 07:35:56

Forskolin Now and then I’ll stumble across a post like this and I’ll recall that there really are still interesting pages on the web. ^_^. Thanks.
Reply
 
Lipozene Review
2015.06.21 09:18:41

Lipozene Reviews This blog post really grabbed my attention. With that said I am going to subscribe. Therefore I will get more updates on what you have to say. Please keep writing as I want to learn more.
Reply
 
Lipozene Review
2015.06.24 16:43:49

Lipozene Reviews Greate post. Keep posting such kind of info on your page.Im really impressed by your blog.
Reply
 
S K Shastri
2015.10.14 12:28:48

You can find some detail excellent due to the fact we've to completed our fantastic and brilliant things for our attitude
Love Problem Solution Baba
Reply
 
Vashikaran Spec
2015.10.29 07:20:27

Reply
 
nike
2017.07.09 03:45:07

Reply
 
sam
2017.09.04 17:02:18

[url=http://www.seointeractivesolution.com/]white hat seo[/url] VERY IMPRESSIVE BLOG THANKS
Reply
 
Essential Oils
2017.11.12 15:18:55

You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. Essential Oils For Nausea
Reply
 
100 Questions
2017.11.16 10:53:32

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. 100 Questions
Reply
 
Children Learni
2017.11.18 08:42:53

These thoughts just blew my mind. I am glad you have posted this. Children Learning Reading
Reply
 
gclub
2017.11.21 09:28:22

Thanks a lot for one’s intriguing write-up. It’s actually exceptional. Searching ahead for this sort of revisions. gclub
Reply
 
dissertation wr
2017.11.21 09:29:33

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. dissertation writing
Reply
 
Repatoon Pickup
2017.11.22 07:58:33

I have read your article; it is very informative and helpful for me. I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it. Repatoon Pickup Packwood
Reply
 
His Secret Obse
2017.11.22 10:48:11

Superb Information, I really appreciated with it, This is fine to read and valuable pro potential, I really bookmark it, pro broaden read. Appreciation pro sharing. I like it. His Secret Obsession Review
Reply
 
Make Him Desire
2017.11.23 08:28:01

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. Make Him Desire You
Reply
 
Download Aptoid
2017.11.25 10:48:33

Download Aptoide for Android free. The best Android apps and games on best alternative to Google Play store.
Reply
 
Bella
2017.12.03 01:00:35

The Pakistan Super League squads for the third edition of the competition were announced after the PSL Draft that was held in a glittering ceremony in Lahore on November 12, 2017. Psl fixture psl 2018 Psl live streaming Psl results Psl schedule

Reply
 
gmx login
2017.12.03 22:08:40

GMX Help Center. GMX Login Details. My GMX E-mail Address Managing your GMX account GMX
Reply
 
Online Banking
2017.12.05 00:18:09

Why should I enroll in the Merrick Bank account Cardholder Center? It's an easy way to manage your Merrick Bank Login
Reply
 
PkShip
2017.12.05 05:36:17

What an amazing idea.Your amazing knowledge and tenderness are showing in your article.Keep it up.online nyx cosmetics shipping in pakistan
Reply
 
Bullspub
2017.12.05 08:45:21

Truly Amazing stuff you have shared on your website.I will probably be coming back to your weblog for more soon.Keep posting such type of informative posts.
kse board meetings
Reply
 
harry33
2017.12.16 10:17:37

extremely refreshing to have such educational post this way http://www.naturalproductsinfo.net/v-tight-gel-review.html
Reply
 
Liam Randall
2017.12.18 13:01:40

It is crucial to always be prepared for everything. In a student’s life this would mean to be prepared for all kinds of assignments. Since there are so many assignments given out it is wise to get help at the right time. Contact British Assignment Writing to get the best Assignment help there is.
Reply
 
Kalvin
2017.12.19 07:18:21

It is vital to dependably be set up for everything. In an understudy's life this would intend to be set up for a wide range of assignments. Since there are such huge numbers of assignments given out it is shrewd to get help at the opportune time. Contact British Assignment Writing to get the best Assignment help there is. Dissertation Writing Service
Reply
 
Edward Myers
2017.12.21 06:24:31

Valuable thoughts and advice's for Custom Assignment Help UK. I examine your subject matter with wonderful hobby. They say they’ve been taxed and regulated to loss of life for many years, and they have no preference however to do what they could to claw their manner lower back into profitability.
Reply
 
raju
2017.12.23 04:50:14

I really thankful to you for this great read!! You did a very great job, keep it up. Health "write for Us"
Reply
 
sanjay
2017.12.23 05:55:53

Hey, your blog is great. I will bookmark it and I plan to visit regularly. Beauty "write for Us"
Reply
 
rahul
2017.12.23 07:11:59

I Read This Blog Very Nice! Beauty "write for Us"
Reply
 
rahul
2017.12.23 08:44:53

I really thankful to you for this great read this blog.....Health "write for Us"
Reply
 
Beauty "write f
2017.12.23 09:39:45

Blog is great. I will bookmark it and I plan to visit regularly.
Beauty "write for Us"
Reply
 
sanjay
2017.12.23 10:34:55

I read this Blog very nice.... Health "write for Us"
Reply
 
sanjay
2017.12.23 11:21:22

I read this Blog very nice.... Health "write for Us"
Reply
 
panistefanin
2017.12.28 10:56:40

I would like to read about it anymore. Prompt, what literature to study?
Thank you for your work on the blog! You're doing a good job!
192.168 l 254.254
Reply
 
owengarner
2018.01.02 05:26:42

I inspect your topic with brilliant side interest. They say they've been saddled and controlled to death toll for a long time, and they have no inclination, however, to do what they could to pay their way to bring down once more into gainfulness Online Essay Writers UK.
Reply
 
Christopher Har
2018.01.08 10:57:15

Everything considered this encouraged them to suppose what unique sports are useful for those of us who come to be out in town or have restricted rigging decisions.Law Essay writing Service UK
Reply
 
AnastasiaAmanda
2018.01.11 06:59:15

It is critical to dependably be set up for everything. In an understudy's life this would intend to be set up for a wide range of assignments. Since there are such a significant number of assignments given out it is savvy to get help at the correct time. InstantDissertation.co.uk
Reply
 
AinsleyAlexavie
2018.01.11 09:17:43

This blog entry truly snatched my consideration. All things considered, I am will buy in. Accordingly, I will get Dissertation Lounge more reports on what you need to state. It would be ideal if you continue composing as I need to take in more.
Reply
 
EdwardPeter991
2018.01.11 10:31:58

This is likewise a decent post which I truly delighted in perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this. Dissertation Labs
Reply
 
Branda
2018.02.11 18:19:00

Excellent and decent post. I found this much informative, as to what I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up.
massage center in lahore
massage center in lahore
massage center in lahore
massage center in lahore
massage center in lahore
massage center in lahore
massage center in lahore
massage center in lahore
Reply
 
hannaemily
2018.02.16 17:13:01

Thank you so much for sharing such useful and interesting information. Your website is highly effective and contains worthy content. I find it more enjoyable than any other show.
bloons tower defense 5
super smash flash 2
Reply
 
Alexferguson
2018.02.17 07:39:01

I inspect your topic with superb diversion. They say they've been burdened and directed to death toll for a long time, and they have no inclination however to do what they could to hook their way bring down once more into productivity. Essay Writers
Reply
 
Jonathan87
2018.02.17 08:17:54

It is basic to reliably be set up for everything. In an understudy's life this would plan to be set up for an extensive variety of assignments. Since there are such a critical number of assignments given out it is wise to get help at the right time. UK Essay Writing
Reply
 
Health “write f
2018.02.19 06:29:58

That was such a great undertaking shared here on fiscal day. Particularly extraordinary and new I would state. Extremely incredible to know each one of these realities. It was such a not too bad visit to the city by you people. Health “write for us”
Reply
 
Best Male Enhan
2018.02.23 15:49:55

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!

Best Male Enhancement Pills
Reply
 
Reply this post
Username:

E-mail:

  Enter text shown in left: