สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 "Dream to Science" (D2S) ประจำปีการศึกษา 2566


โพสต์โดย ประจักกิจ ระวี
ประกาศเมื่อ 07 ก.ค. 2022

จำนวนผู้อ่าน : 65283 ครั้ง

รายละเอียด

สาขาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566  "Dream to Science" (D2S)  ประจำปีการศึกษา 2566 


เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 ส.ค. 65 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 


***สมัครฟรี  1 คน 1 สิทธิ์ 1 ค่าย เท่านั้น !!! คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า , ปวส. (ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และมีเกรด 4 ภาคเรียน 2.00 ขี้นไป   


กำหนดวันจัดค่ายรูปแบบ Onsite ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 20 ส.ค. 65


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://reg2.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด