ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

****ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565” นำโดย ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาเคมี ได้ให้เกียรติกล่าวตอนรับนักศึกษาใหม่และชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้โอวาสและอวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนโชคดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป และรุ่นพี่ทั้งสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้มาร่วมให้คำแนะนำต่าง ๆ กับรุ่นน้อง
***ดูแล้วอบอุ่นเป็นครอบครัวตามแบบของสาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.facebook.com/334278950586292/posts/988965071784340/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ประจักกิจ ระวี : ประกาศเมื่อ 03 มิ.ย. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 44239 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม