การประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.facebook.com/Chemistry.of.Science.UBU
    https://www.facebook.com/entrysci.ubu

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย chem : ประกาศเมื่อ 15 ส.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 314 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม