ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี (Dr. Sarawut Prasertsri)

Print PDF


Name:
Dr. Sarawut Prasertsri
ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี
Position: อาจารย์ (Lecturer)
Office: Sc 472
Tel (Office): 4635
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Education:
 • B.Sc. (Chemistry), Mahidol University, 2005
 • M.Sc. (Polymer Science and Technology), Mahidol University, 2008
 • Ph.D. (Polymer Science and Technology), Mahidol University 2012

 

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

 • Rubber blends and composites
 • Rubber processing
 • Rubber rheology
 • Reinforcement of rubber

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period

(ปีงบประมาณ)

Budget

(Baht)


“การเตรียมยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์โดยใช้ยางครัมบ์เป็นสารตัวเติมเพื่อประยุกต์ใช้ทำแผ่นยางหุ้มถังน้ำมัน” สัญญาเลขที่ RDG5650084

หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2556 350,000

Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

 1. The Best Paper Award in Poster Presentation, “S. Prasertsri, N. Rattanasom, A. Wanachakit and A. Rongrueang, Cure Characteristics, Mechanical Properties and Gas Permeability of Natural Rubber Filled with Carbon Black having Different Particle Sizes”, 1st Polymer Graduate Conference of Thailand, 11-12 May 2007, Nakhon Pathom.
 2. Outstanding Graduate Polymer Science and Technology Student with the Highest GPA Award from Professor Tab Nilaniti Foundation (Academic Year 2007).
 3. Awards for Graduates with Distinctions (DEAN'S LIST), Master’s Degree Level (Academic Year 2007), Faculty of Graduate, Mahidol University.
 4. Distinguished Thesis Award: Honourable Mention, Master’s Degree Level (Academic Year 2008), Faculty of Graduate, Mahidol University.
 5. The Best Poster Presentation, “P. Amnuay, K. Sripan, P. Nuinu, S. Prasertsri, Cure Characteristics and Mechanical Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani.

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

 1. N. Rattanasom, S. Prasertsri and T. Ruangritnumchai (2009) “Comparison of the Mechanical Properties at Similar Hardness Level of Natural Rubber Filled with Various Reinforcing-fillers” Polymer Testing, 28(1): 8-12.
 2. N. Rattanasom and S. Prasertsri (2009) “Relationship Among Mechanical Properties, Heat Ageing Resistance, Cut Gowth Behaviour and Morphology in Natural Rubber: Partial Replacement of Cay with Various Types of Carbon Black at Similar Hardness Level” Polymer Testing, 28(3): 270-276.
 3. N. Rattanasom, S. Prasertsri and K. Suchiva (2009) “Mechanical Properties, Thermal Stability, Gas Permeability, and Phase Morphology in Natural Rubber/Bromobutyl Rubber Blends” Journal of Applied Polymer Science, 113(6): 3985-3992.
 4. S. Prasertsri and N. Rattanasom (2011) “Mechanical and Damping Properties of Silica/Natural Rubber Composites Prepared from Latex System” Polymer Testing, 30(5): 515-526.
 5. S. Prasertsri and N. Rattanasom (2012) “Fumed and Precipitated Silica Reinforced Natural Rubber Composites Prepared from Latex System: Mechanical and Dynamic Properties” Polymer Testing, 31(5): 593-605.
 6. N. Rattanasom and S. Prasertsri (2012) “Mechanical Properties, Gas Permeability and Cut Growth Behaviour of Natural Rubber Vulcanizates: Influence of Clay Types and Clay/Carbon Black Ratios” Polymer Testing, 31(5): 645-653.
 7. S. Prasertsri, F. Lagarde, N. Rattanasom, C. Sirisinha and P. Daniel (2013) “Raman Spectroscopy and Thermal Analysis of Gum and Silica-filled NR/SBR Blends Prepared from Latex System” Polymer Testing, 32(5): 852-861.
 8. S. Prasertsri, P. Amnuay, K. Sripan and P. Nuinu (2014) “Role of Hydroxyl-Terminated Polybutadiene in Changing Properties of EPDM/ENR Blends” Advanced Materials Research 844: 349-352.

International Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ):

 1. S. Prasertsri and N. Rattanasom (2006) “Effect  of Polychloroprene on Mechanical Properties of Natural Rubber Reinforced with Hybrid Filler having High Silica Ratio”, 1st  World Rubber Summit, 26-29 July 2006, Impact Convention Centre, Bangkok, Thailand (Poster presentation)
 2. S. Prasertsri, N. Rattanasom, C. Sirisinha and P. Daniel (2010) “Cure Characteristics and Mechanical Properties of Silica/Natural Rubber Composites Prepared from Natural Rubber Latex Containing Well-dispersed Silica”, 12th International Seminar on Elastomer 2010 in conjunction with 2nd Thailand Japan Rubber Symposium, 8-11 March 2010, Holiday Inn Resort Hotel, Petchburi, Thailand (Oral presentation)
 3. S. Prasertsri, P. Amnuay, K. Sripan and P. Nuinu (2014) “Role of Hydroxyl-Terminated Polybutadiene in Changing Properties of EPDM/ENR Blends” The Asia Pacific Rubber Conference 2013 (APRC 2013), 5-6 September 2013, Surat Thani, Thailand (Oral presentation)

National Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ):

 1. S. Prasertsri, N. Rattanasom, A. Wanachakit and A. Rongrueang (2007) “Cure Characteristics, Mechanical Properties and Gas Permeability of Natural Rubber Filled with Carbon Black having Different Particle Sizes”, 1st Polymer Graduate Conference of Thailand, 10-11 May 2007, Faculty of Science, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand (Poster presentation)
 2. S. Prasertsri, N. Rattanasom, C. Sirisinha, P. Daniel and F. Lagarde-Abribat (2012) “Compositional Analysis Using Raman Spectroscopy and Properties of Silica-filled NR/SBR Blends Prepared from Latex System” RGJ-Ph.D. Congress XIII, 6-8 April 2012, Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Chonburi, Thailand (Oral presentation)
 3. P. Amnuay, K. Sripan, P. Nuinu, S. Prasertsri, Cure Characteristics and Mechanical Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 4. N. Sukkapan, K. Kurakanok, S. Prasertsri, P. Nuinu, Effect of blend ratios on Mechanical Properties and Oil resistance of EPDM/NBR Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (Oral presentation)
 5. S. Thongbut, P. Nuinu, S. Saengsuwan, S. Prasertsri, Mechanical Properties and Biodegradability in Soil of Bioplastic Elastomer for Mulch Film”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 6. E. Saehan, S. Prasertsri, P. Nuinu, Mechanical Properties and Oil resistance of EPDM/NBR Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:21