ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ (Asst.Prof.Dr.Rukkiat Jitchati)

Print PDFName:

Asst.Prof.Dr.Rukkiat Jitchati

ชื่อ

ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ 

Position:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Office:

Sc 356

Tel (Office):

4566

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Education:

B.Sc. Chemistry, Ubonratchathani University, Thailand

M.S. Organic Chemistry, Mahidol University, Thailand

Ph.D. Chemistry (Organic Chemistry), Durham University, UK

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

The synthesis and characterization of organometallic materials for optoelectronic and organic synthesis applications

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period (ปีงบประมาณ)

Budget (Baht)

The development of the new ruthenium complexes for using as Dye-sensitizer solar cell

ผู้อำนวยการ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2553-2554

1,658,000

Development of new organo-ruthenium dye-synthesized materials for the application in liquid and nanocomposite gel electrolytes dye-sensitized solar cells

ผู้ร่วมโครงการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2554-2555

1,300,000

The development of organic light-emitting device using cationic iridium complexes

หัวหน้าโครงการ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2554

250,000

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

[1] Chaiyanurakkul, A., Jitchati, R., Kaewpet, M., Rajviroongit, S., Thebtaranonth, Y., Thongyoo, P., & Watcharin, W. (2003). Generation and reactions of novel oxiranyl 'Remote' anions. Tetrahedron, 59, 9825-9837.

[2] Haiss, W., Wang, C., Jitchati, R., Grace, I., Martin, S., Batsanov, A. S., Higgins, S. J., Bryce, M. R., Lambert, C. J., Jensen, P. S., & Nichols, R. J. (2008). Variable contact gap single-molecule conductance determination for a series of conjugated molecular bridges. J. Phys.: Condens. Matter, 20, 374119.

[3] Huber, R., Gonzalez, M. T., Wu, S., Langer, M., Grunder, S., Horhoiu, V., Mayor, M., Bryce, M. R., Wang, C., Jitchati, R., Schonenberger, C., & Calame, M. (2008). Electrical Conductance of Conjugated Oligomers at the Single Molecule Level. J. Am. Chem. Soc., 130, 1080-1084.

[4] Jitchati, R., Batsanov, A. S., & Bryce, M. R. (2009). N-Arylation of nitrogen heterocycles with 2,4-difluoroiodobenzene. Tetrahedron, 65, 855-861.

[5] Rothe, C., Chiang, C.-J., Jankus, V., Abdullah, K., Xianshun, Z., Jitchati, R., Batsanov, A. S., Bryce, M. R., & Monkman, A. P. (2009). Ionic Iridium(III) Complexes with Bulky Side Groups for Use in Light Emitting Cells: Reduction of Concentration Quenching. Adv. Funct. Mater., 19, 2038-2044.

[6] Aguiar, F. A., Campos, R., Wang, C., Jitchati, R., Batsanov, A. S., Bryce, M. R., & Kataky, R. (2010). Comparative electrochemical and impedance studies of self-assembled rigid-rod molecular wires and alkanethiols on gold substrates. Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 14804-14811.

[7] Ashwell, G. J., Phillips, L. J., Robinson, B. J., Urasinska-Wojcik, B., Lambert, C. J., Grace, I. M., Bryce, M. R., Jitchati, R., Tavasli, M., Cox, T. I., Sage, I. C., Tuffin, R. P., & Ray, S. (2010). Molecular Bridging of Silicon Nanogaps. ACS Nano, 4, 7401-7406.

[8] Martin, S., Grace, I., Bryce, M. R., Wang, C., Jitchati, R., Batsanov, A. S., Higgins, S. J., Lambert, C. J., & Nichols, R. J. (2010). Identifying Diversity in Nanoscale Electrical Break Junctions. J. Am. Chem. Soc., 132, 9157–9164.

 

 

Last Updated on Saturday, 16 December 2017 09:03