ผศ. (Assistant Professor)
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส (Dr.Purim Jarujamrus)
2 ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม (Asst.Prof.Dr.Chan Inntam)
3 ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ (Asst.Prof.Dr.Kittiya Wongkhan) รองหัวหน้าภาควิชาเคมี
4 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ (Asst.Prof.Dr.Janpen Intaraprasert)
5 ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย (Asst.Prof.Dr.Maliwan Amatatongchai)
6 ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา (Assist.Dr.ANCHALEE SAMPHAO)
7 ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ (Assist.Prof. Dr. Juthamas Jitcharoen) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
8 ผศ.ดร.เสนอ ชัยรัมย์
9 ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา (Dr.Karntarat Wuttisela)
10 ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ (Asst.Prof.Dr.Somjintana Taveepanich)
11 ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์ (Asst.Prof.Dr.Tinnagon Kaewin)
12 ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม (Asst.Prof. Dr.Nipawan Prongprom)
13 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
14 ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ