ผศ. (Assistant Professor)
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส (Asst.Prof.Dr. Purim Jarujamrus)
2 ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี (Asst.Prof.Dr. Sarawut Prasertsri)
3 ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม (Asst.Prof.Dr.Chan Inntam)
4 ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ (Asst.Prof.Dr.Kittiya Wongkhan)
5 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ (Asst.Prof.Dr.Janpen Intaraprasert)
6 ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย (Asst.Prof.Dr.Maliwan Amatatongchai)
7 ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา (Assist.Dr. Anchalee Samphao)
8 ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ (Assist.Prof. Dr. Juthamas Jitcharoen)
9 ผศ.ดร.เสนอ ชัยรัมย์ (Asst.Prof.Dr.Sanoe Chairam)
10 ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา (Dr.Karntarat Wuttisela)
11 ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ (Asst.Prof.Dr.Somjintana Taveepanich)
12 ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์ (Asst.Prof.Dr.Tinnagon Kaewin)
13 ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม (Asst.Prof. Dr.Nipawan Prongprom)
14 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร (Asst..Prof.Dr.Saksri Supasorn)
15 ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ (Asst.Prof.Dr.Rukkiat Jitchati)
16 ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง (Asst.Prof. Chaiwute Vudjung)