ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตภาควิชาเคมี ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

Print PDF


ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตภาควิชาเคมีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 (Chem Night 2012)

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 - 21.30 น. ณ สนามหญ้าอาคารปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Last Updated on Monday, 17 December 2012 13:16