นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (เคมี) ได้รับทุนโครงการ TGIST

Print PDF

โครงการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปี 2553 จำนวน 75 ท่าน

ชื่อสาขาคณะสถาบัน
นายวุฒิชัย รสชาติเคมีวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวรัตนาวลี รัตนวันเคมีวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.nstda.or.th/tgist/TGIST_53.html

 

Last Updated on Tuesday, 01 June 2010 20:08