ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเคมีทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม BYE NIOR แก่นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4

Print PDF
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเคมีทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม BYE NIOR แก่นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00 -11.00 น.และมีงานเลี้ยงตอนเย็น เริ่ม 183.00 น.