ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ โดยรุ่นพี่ที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย Chem 1410

Print PDF
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ โดยรุ่นพี่ที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่  22  ธันวาคม  2551 เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย Chem 1410