ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 18.00 น. ณ ลานกีฬาอาคารปฏิบัติงานเคมี

Print PDF
ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่  23  ธันวาคม  2551  เวลา  18.00 น.  ณ ลานกีฬาอาคารปฏิบัติการเคมี
Last Updated on Friday, 19 December 2008 16:49