ขอแสดงความยินดีกับวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) ม.อุบลฯ ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2550 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 29 ธันวาคม 2551 นี้

Print PDF

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) ม.อุบลฯ ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2550 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 29 ธันวาคม 2551 นี้

Last Updated on Thursday, 18 December 2008 17:55