ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง สังกัดภาควิชาเคมี ออกไปอีกจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2551

Print PDF

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง สังกัดภาควิชาเคมี ออกไปอีกจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2551

 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=13348

Last Updated on Monday, 15 December 2008 16:03