ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ สังกัดภาควิชาเคมี ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

Print PDF

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ สังกัดภาควิชาเคมี ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=13345

Last Updated on Monday, 15 December 2008 16:01