ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Print PDF

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หมดเขต 15 ธันวาคม 2551

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=13297