ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Print PDF

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ หมดเขต 15 ธันวาคม 2551

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=13348

Last Updated on Monday, 15 December 2008 16:00