ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2/2557 (นศ.เกษตร)

Print PDF

นักศึกษาที่ลงทะุเบียน รายวิชา 1102111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สามารถสั่งซื่อหนังสือปฏิบัติการได้ที่ร้านถ่ายเอกสารใต้ตึกเคมี ราคาประมาณ เล่มละ 35 บาท

Last Updated on Friday, 16 January 2015 16:07