ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาเคมีที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Print PDF


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาเคมีที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ ผศ.ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม


ทางภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 14:22