เชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม วทร. ครั้งที่ 20 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย

Print PDF

ขอเขิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชากาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 20

วันที่ 11-13 มกราคม 2553 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย

ส่งผลงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.science.cru.in.th/vtr20/

Last Updated on Thursday, 30 September 2010 23:57