เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน PACCON 2011 โดย มศว.ประสานมิตร 5-7 มกราคม 54

Print PDF

เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุม PACCON 2011 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ (ประสานมิตร)

สถานที่ Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand

วันที่ 5-7 มกราคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://paccon2011.swu.ac.th/

Deadline for Abstract Submission has now been extended to 15 October 2010.