ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1

Print PDF
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1
สถานที่ม.ขอนแก่น
วันที่15-16 สิงหาคม 2549
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

Print PDF
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
สถานที่เมืองทองธานี ปทุมธานี
วันที่ต.ค. 2549
Last Updated on Sunday, 17 May 2009 21:13
 

MERK 2006

Print PDF

กิจกรรมกิจกรรม MERK 2006
สถานที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยฯ ม.อุบลฯ
วันที่2549
  
  
Last Updated on Friday, 13 February 2009 09:21
 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2006

Print PDF

 

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2006
สถานที่ คณะวิทยฯ ม.อุบลฯ
วันที่ ส.ค. 2549
Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:04
 

ทัศนศึกษา/ดูงาน 2005

Print PDF

กิจกรรมทัศนศึกษา/ดูงาน 2005
สถานที่-
วันที่2548
  
  
  
  
Last Updated on Monday, 23 February 2009 14:22
 


Page 5 of 5