ประมวลภาพกิจกรรม

พระราชทานปริญญาบัตร 2008

Print PDF

 

กิจกรรม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จบการศีกษาปีการศึกษา 2550
สถานที่ ม.อุบลฯ
วันที่ 25 ธ.ค. 2551
Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:05
 

แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ โดยรุ่นพี่ 2008

Print PDF

 

กิจกรรม งานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์และพนักงงานใหม่ภาควิชาเคมี
สถานที่ แซบ ซอย 9 เมืองอุบลฯ
วันที่ 4 ก.ย. 2551
Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:05
 

งานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์และพนักงงานใหม่ 2008

Print PDF
กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์และพนักงงานใหม่ภาควิชาเคมี
สถานที่แซบ ซอย 9 เมืองอุบลฯ
วันที่4 ก.ย. 2551
  
  
  
  
Last Updated on Monday, 23 February 2009 14:35
 

หอบรักษ์มาห่มป่า 2008

Print PDF
กิจกรรมหอบรักษ์มาห่มป่า
สถานที่ดงนาทาม โขงเจียม
วันที่ก.ย. 2551
  
  
  
Last Updated on Monday, 23 February 2009 14:36
 

MCOT 2006

Print PDF

 

กิจกรรม กิจกรรม MCOT 2006
สถานที่ -
วันที่ 2549
Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:04
 


Page 4 of 5