บรรยากาศงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาเคมี ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

Tuesday, 27 December 2011 15:47 ประมวลภาพกิจกรรม
Print

บรรยากาศงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาเคมี ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

วันที่ 18 ธันวาคม 2554  เวลา 16.30 - 22.00 น. ณ สนามหญ้า หน้าอาคารปฏิบัติการเคมี


Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 16:02