สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2554 ณ ภาควิชาเคมี

Print PDF


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย เช่น

  • กลเคมี
  • การทำเทียนเจล
  • 100 นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
  • ปรากฏการณ์โลกร้อน เกมบิงโกเคมี เกมบันไดงูเคมี
  • คอมพิวเตอร์เคมี
  • เคมีสมุนไพรในท้องถิ่น
  • การประกวดทักษะทางวิทยาศาสตร์
  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
  • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554

Last Updated on Thursday, 25 August 2011 14:54