สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2010 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

Print PDF

 

บรรยากาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2010 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2553

Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:03