ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยากาศการสัมมนาพิเศษโดย ดร.วินัย เอี้้ยวสุวรรณ

Print PDF


บรรยากาศการสัมมนาพิเศษ โดย ดร.วินัย เอี้้ยวสุวรรณ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

"Chiral Brønsted Acid Catalyzed Asymmetric Nazarov Cyclization And Proline-Derived Catalyzed Asymmetric Double and Quadruple One-Pot Domino Reactions"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Chem 1206 อาคารปฏิบัติการเคมี


Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 14:10
 

บรรยากาศการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2555

Print PDF

 

บรรยากาศการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. (เคมี) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง) ของภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Sc138 อาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 11:15
 

บรรยากาศการสัมมนานอกสถานที่เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาเคมี 21-22 พฤษภาคม 2555

Print PDF

 

บรรยากาศการสัมมนานอกสถานที่เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาเคมี

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมจำปาสักพาเลซ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว


Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 11:16
 

บรรยากาศการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาเคมี

Print PDF

 

บรรยากาศการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาเคมี

วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี


Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 11:19
 

กิจกรรม สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Print PDF


กิจกรรม สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 11.30 - 14.30 น. I สนามหญ้าหน้าอาคารปฏิบัติการเคมี


Last Updated on Thursday, 29 December 2011 14:30
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 5